ANA SAYFA
 

DÜNYANIN SONUNDAKİ BÖCEKLER: AKREPLER

Animal Planet’ın bir belgeselinde akreplerin, 450 milyon yıl önce karaya çıkmaya ilk ‘cüret eden’ omurgasızlar oldukları iddia edilmişti. Animal Planet, akrebin sözde evrimsel atalarının 1 metreye yakın solungaçlara sahip, suda yaşayan canlılar olduğunu öne sürüyordu.

Silüryen devrinde suda yaşayan akrepler bulunduğu doğrudur. Bilindiği gibi günümüz akrepleri ise kara canlılarıdır. Bazı evrimciler günümüz akreplerinde bulunan ve pekten (pectine veya pecten) olarak isimlendirilen organların, Silüryen dönemindeki su akreplerinden kalma solungaç benzeri organlar olduğunu öne sürerler. Oysa bu sadece bir varsayımdan ibarettir ve pektenlerin atık değil, fonksiyonel organlar olduğu bilinmektedir. Duyuyla ilgili bu organ bazı mekanik reseptörlere sahiptir ve erkek akreplerin yüzey titreşimlerini algılayarak uygun spermatophore (sperm kapsülü) yaymasına yardımcı olur. Böylece Animal Planet’ın iddiasının bilimsel bir değer taşımadığı, sadece önyargılar doğrultusunda ortaya konmuş bazı hayali spekülasyonlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Animal Planet’ın evrime destek sağlamak amacıyla ortaya koyduğu bu iddianın geçersizliğini daha keskin şekilde ortaya koyan bulgu ise yüzmilyonlarca yıl önce günümüz akrepleriyle aynı beden yapısına sahip akrep fosilleridir. İskoçya’nın Doğu Kirkton bölgesinde bulunan Pulmonoscorpius kirktoniensis türüne ait akrep fosili tam 320 milyon yıllık ve günümüz akreplerinden farksız bir yapıya sahiptir.

Aslında akreplerle ilgili bulgular evrimi değil 'evrimsizliği' göstermektedir. Animal Planet ise yayınladığı belgesel baştan sona akreplere ayrılmış olmasına rağmen 320 milyon yıllık bu ‘evrimsizlik’ göstergesi fosillerden izleyicilerine hiç söz etmemektedir. Neden? Çünkü Animal Planet Darwinizm’i körükörüne bir inanç olarak benimsemekte ve Darwinizm’e darbe vuran bulguların gizli kalmasını tercih etmektedir. ‘Sudan karaya geçen akrebin cüreti’ benzeri masalsı anlatımlar da gerçeği gizleyip propaganda sloganlarıyla örtbas etme çabasının bir ürünüdür.

Akreplerin yüzmilyonlarca yıl değişmeyerek günümüze ulaşması bilinçli tasarımla yani yaratılışla ortaya çıktıklarına kanıttır. Yaratılışlarına bir başka gösterge, akreplere üstün bir hareket yeteneği kazandıran tasarımlarıdır. Discovery Channel’da da anlatıldığı gibi, bir akrep, kıskacıyla kendi ağırlığının tam 200 katını kaldırabilir. Kıskaçları üzerinde yerleştirilmiş küçük kıllar sayesinde etraflarındaki en küçük hareketi dahi kolaylıkla algılayabilen bu canlılar, uçuca eklenmiş parçalardan meydana gelen kuyruklarını istedikleri şekle sokabilir ve ucunda bulunan iğneleriyle düşmanlarını sokup zehirleyebilirler. Akrep bedeninde özel kimyasal formüle dayalı bir zehir üretilmesi, bunun özel kanallardan iğneye taşınması ve iğnenin de geniş bir hareket alanı kazandıran vinç benzeri bu kuyruğa yerleştirilmiş olması harika bir tasarım örneğidir. Her tasarımın bir tasarımcısı olduğu gibi akrebin de bir yaratıcısı vardır. Akrebi tüm özellikleriyle Yüce Allah yaratmıştır.